İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikalarımız;

Sanex Express kargo İnsan Kaynakları Politikaları, şirketin en önemli gücünün çalışanları olduğunu benimseyen bir yaklaşım üzerine kurulmuştur. Personel ihtiyacımızı karşılamada, doğru işe doğru insanı yerleştirme ilkesinden hareketle tüm adaylara eşit fırsat tanımaktır.

Sanex Express kargo şirketimize, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanları kazandırmak. Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak, Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak, Sektörde öncü olmamızda en önemli başarı anahtarı olduğuna inandığımız personelimize sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlamak. Personelin, nitelik ve performansları doğrultusunda kariyer yapmalarına olanak sağlamak. Gereksinim duyulan kadro için, öncelikle kariyer planlaması doğrultusunda şirket bünyesindeki çalışanları araştırmak. 

Personelin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesini sağlayarak, performansa dayalı adil bir ücret politikası uygulamak.Çalışan personelin Sanex Kargo ailesinin ve şirket kültürünün bir parçası olduğunu kabul ederek kendinin ve ailesinin geleceğinin güvencesi olarak hissetmesin, sağlayacak personel yönetim politikaları oluşturarak sadık ve şirketle bütünleşmiş personel kadroları yaratmak. Türk aile kültürünün şirket kültürünü bir parçası olarak çalışan personelin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde mutlu bir çalışma ortamı sağlamak.

insan_kaynaklari-1
× Whatsapp 7/24