Gıda Maddelerinin Gönderilmesi

İhraçatı yapılacak gıda maddesinin hastalıksız, mikropsuz olduğunu, sağlığa zararlı herhangi bir madde içerip içermediğini, dayanma süresi, ambalaj ve saklanma şekli bilgilerinin bulunduğu bir rapor ile gönderilmelidir. Tütün ve ilaç olarak kullanılmak üzere gönderilen mallar hariç her türlü gıda maddesinin ihracı sırasında Bakanlar Kurulunun 2001 senesinde yayımlamış olduğu 2001/46 sayılı genelgesi ile daha önceden zorunlu olarak istenen sağlık raporları, zorunluluk olmaktan çıkarılmıştır. Alıcı ülke gümrük mevzuatları gereği veya alıcının kendi talebi doğrultusunda, istenildiği takdirde yetkili kurumlardan talep edilerek alınabilir. Söz konusu raporlar mal ile birlikte gönderilirse, varış ülkesi gümrüğünde çekim işlemleri sırasında kolaylık sağlamaktadır.
İhracı yapılacak gıda maddeleri cinsine göre hayvan ve hayvan ürünleri için veya bitki ve bitkisel ürünler için düzenlenen sertifikalar olmak üzere iki gruba ayrılırlar; 

Veteriner Sertifikası Canlı hayvan, et, deri, yün, yapağı tiftik, süt, bal, yumurta..vb hayvani ürünlerin ihracatında, bu malların hastalıksız ve mikropsuz olduğunu gösteren sertifikadır. Ayrıca ihraç konusu malın sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösterir belge niteliğindedir. Malın niteliğine göre Tarım ve Köy İşleri Bakanlığın’dan (karantina müdürlüklerinden), Veteriner Müdürlüklerin’den veya Orman Bakanlığın’dan alınabilir. 

Bitki Sağlık Sertifikası ihracı söz konusu olan bitkilerin, bitki parçacıklarının veya bitkisel ürünlerin Ziraai Karantina servisince muayene edildiğini, tehlikeli hastalık veya haşerelerden muaf olduğunu ve bu malın gideceği ülkedeki bitki karantina şartlarına uygun olduğunu gösteren belgedir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı İl Tarım Müdürlükleri’nce verilir.

gida-maddeleri
× Whatsapp 7/24